Yeterli Almanca Dil Bilgisinin Belgelenmesi

Yeterli derecede Almanca dil bilgisine sahip olunmalıdır. Almanca dil bilgisi‚ Alman üniversitelerinde öğrenime başlamadan önce bir dil sınavından geçerek belgelenmelidir.

Bu dil sınavı (DSH=Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang veya TestDaF=Test Deutsch als Fremdsprache) kolay olmadığı gibi yalnızca bir kez daha tekrarlanabilir.

Sınavda başarılı olunmadığı takdirde‚ üniversiteye geçici olarak yapılan kabul de iptal olur ve üniversiteye kesin kayıt yapılamaz.

Bu durumda üniversitede‚ Goethe Enstitüsünde veya başka bir kurumda Almanca dil kursuna devam edildikten sonra dil sınavı tekrarlanır.

Her Alman üniversitesinde Almanca dil kursları verilmediği gibi‚ bazılarında yalnızca ileri düzey kursları mevcuttur.

Bazı üniversitelerde ise (Örnek. München´de) bu kurslar ücrete tabidir. Bazı üniversiteler ise Almanca dil bilgisini başvuru sırasında belgeleyemeyen adayları kabul etmemektedirler. Bu nedenle gitmeyi arzu ettiğiniz üniversitenin koşulları hakkında önceden mutlaka bilgi edinmeniz gerekir.

“Eski” geçici kabul belgesi geçersiz olduğundan dolayı‚ bundan sonra tekrar başvuruda bulunulması gerekir. Dil sınavında başarılı olunduktan sonra‚ Almanya üniversitelerine kesin kabul gerçekleşir.

Almanya’ya gitmeden önce Türkiye´de Almanca dil bilgisi edinilmesi ve dil sınavının verilmesi (İstanbul‚ Ankara veya İzmir´deki Goethe-Enstitülerinde mümkündür) tavsiye olunur.

 

X